adwokat Pyrzyce

telefon: +48 608 622 488
e-mail: krzysztof-tumielewicz@wp.pl

adwokat Pyrzyce, adwokat Krzysztof Tumielewicz

Adwokat Pyrzyce, adwokat Krzysztof Tumielewicz

Siedziba mojej Kancelarii mieści się w Szczecinie, ale teren moich działań obejmuje całą Polskę.
Zapraszam więc mieszkańców Pyrzyc do współpracy.

Formularz kontaktowy

Formy pomocy prawnej

Udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz sporządzamy pisma procesowe, bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach, dochodzimy roszczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej

Rejestrowanie spółek

Rejestrowanie spółek Pyrzyce

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna Pyrzyce

Udział w negocjacjach

Udział w negocjacjach Pyrzyce

Zakres usług

Odszkodowania, windykacja należności, rozwody, alimenty, rejestracja spółek.

czytaj więcej

Prawo cywilne Pyrzyce

Prawo cywilne

Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie między innymi wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych.

Prawo gospodarcze Pyrzyce

Prawo gospodarcze

Dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej. Opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych. Pomagamy w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów.

Prawo karne Pyrzyce

Prawo karne

Bronimy w procesach karnych, poczynając od oskarżonych o pospolite przestępstwa, jak: kradzież, jazda pod wpływem alkoholu, przez przestępczość zorganizowaną. Reprezentujemy również pokrzywdzonych.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005, Staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004. Staż w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006. Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie - Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006. Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

Porady prawne

Przeciętny koszt porady prawnej waha się od 50 zł do 150 zł netto.

Istnieje także "Program bezpłatnych porad prawnych" dla osób niezamożnych, które udzielane są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od godziny 16 - 18, względnie w sytuacjach pilnych częściej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Tumielewicz

telefon:+48 91 820 51 57
telefon:+48 608 622 488
fax:+48 91 820 21 88
e-mail:krzysztof-tumielewicz@wp.pl
strona:www.adwokat-tumielewicz.pl

ul. Boh. Warszawy 93/5
70-343 Szczecin

Kancelaria Adwokacka, adwokat Krzysztof Tumielewicz